شفقنا ورزشی- بازیکن سابق پرسپولیس با منتشر کردن پستی پاسخ کفاشیان را داد.

به گزارش شفقنا ورزشی، به نظر می رسد که جنگ لفظی علی کفاشیان با کریمی همچنان ادامه دارد.

این بار علی کریمی با منتشر کردن پستی پاسخ کفاشیان را داد.