شفقنا ورزشی – تساوی عجیب خانگی در بوندسلیگا پس از شکست اروپایی.