شفقنا ورزشی- محمد مهدی بخشی که در یک کلیپ در فضای مجازی سوژه رسانه ها شد که مورد اذیت یک کودک آزار قرار گرفت که اورا مجبور می کند علیه تیم محبوبش استقلال صحبت کند و او تن به این کار نداد. این اتفاق باعث عصبانیت بازیکنان و هواداران استقلال شد و بسیاری از بازیکنان استقلال به دیدار و دلجویی او رفتند. گاهی تعصب را می توان از یک کودک آموخت…

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here